ubora, asesoramiento, redes, M&E,

EN

ES

|

|

CAT

UBORA és un equip que treballa per a la millora de les pràctiques

organitzatives i per a la planificació estratègica de les organitzacions,

així com el seguiment i l’avaluació de projectes i programes

que contribueixen al canvi i a la transformació social.

 

Treballem assessorant, desenvolupant capacitats i

promovent bones pràctiques organitzatives.

 

Volem aconseguir que els canvis transformadors que pretenen assolir els nostres projectes es nodreixin de la reflexió, l'aprenentatge i la transformació de les nostres organitzacions perquè siguin possibles.

Aprendre no significa adquirir més informació, sinó expandir l'habilitat

per aconseguir allò que realment volem.

Viure és conèixer, i tota la diversitat de vivències són coneixement.

Tot fer, en les seves múltiples i riques formes, és conèixer, i tot conèixer és fer.

Les xarxes estan presents arreu. Només ens cal saber veure-les

i comprendre-les com un nou llenguatge organitzatiu.

ELS NOSTRES SERVEIS

M&E

El sistemes de seguiment i avaluació (M & E) formen part essencial i estructural del disseny d'un projecte o programa i permeten donar-los seguiment de forma sistematitzada i integrada en l'organització, partint de la identificació del projecte o programa, la posterior execució i fins a l'avaluació final.

 

Això ens ha de permetre aprendre dels processos i dinàmiques socials que es generen al si del projecte, així com de les sinergies que se'n deriven, per entendre com podem contribuir al canvi generant valor afegit com a organització.

 

En l'àmbit més pràctic, el sistema de M & E també ens ajudarà a compartir aprenentatges i coneixement, identificar els resultats (outcomes) tant desitjats com

 

 

no desitjats, dialogar sobre el bon curs de l'execució d'un projecte o programa durant el seu cicle de vida, i en definitiva, dimensionar el nostre impacte com a organització en el context en què ens situem, entès en el sentit més ampli de la paraula.

UBORA facilita les eines per aconseguir una aproximació al M & E com un procés d'aprenentatge per a l'organització, i no només com un instrument per retre comptes als donants i finançadors.

 

Creiem que no és suficient utilitzar un mètode o model de M & E, sinó que s'han d'emprar mètodes mixtos que ens permetin realitzar anàlisis comparatives, utilitzant eines que s'adaptin a les nostres organitzacions i als diferents programes d'intervenció.

 

 

 

Planificació, seguiment i

avaluació contínua

 

Avaluació

© 2014 Tots els drets reservats. www.ubora.services

Aprenentatge organitzacional

L'aprenentatge organitzacional és l'aposta d'una organització per integrar l'aprenentatge en les seves pràctiques organitzatives i millorar-les. Això implica generar competències, enteses com un conjunt de coneixements, habilitats i actituds que faciliten l'adaptació de les organitzacions a contextos cada vegada més complexos i canviants, cosa que al seu torn els permet incidir en ells i transformar-los.

 

Si bé tots tenim la capacitat d'aprendre, les estructures organitzatives en què hem de funcionar sovint no són propícies per a la reflexió i el compromís.

A més, podem no tenir les eines i les idees rectores per donar sentit i guiar-nos en les situacions i reptes a què ens enfrontem. Per això és important impulsar l'aprenentatge col·lectiu, augmentant la capacitat de les organitzacions per adaptar-se i projectar-se en el context actual.

 

Això implica treballar amb un pensament sistèmic, el desenvolupament de les capacitats personals i la incorporació d'una visió compartida, generant espais d'aprenentatge col·lectiu.

 

 

Enfortiment organitzacional

 

Qualitat en la gestió organitzativa interna

 

Assessorar l'Administració pública

Formació i facilitació de grups

"Els processos de desenvolupament estan associats a la complexitat i no a la linealitat, ja que tenen a veure amb persones i amb grups i amb les relacions entre ells. Per això, els podem entendre com a processos vius, en moviment, en transformació constant, i al mateix temps, esdevenint cada vegada més d'ells mateixos'."

 

 

Des d'aquesta perspectiva entenem a UBORA la formació i el desenvolupamentde les capacitats personals i col·lectives.

 

 

 

 

Formació per al desenvolupament de

les capacitats de les organitzacions

Facilitació de grups

M&E

Aprenentatge organitzacional

Formació i

facilitació de grups

Assessorament del treball en xarxa

Assessorament del treball en xarxa

Les organitzacions es troben cada vegada més amb el repte i la necessitat de treballar conjuntament, cosa que representa una oportunitat per sumar esforços, capacitats i recursos tècnics, humans i financers, ja sigui realitzant projectes en xarxa, establint aliances o elaborant estratègies comunes per guanyar capacitat d'incidència, visibilitat, etc.

 

No obstant això, i malgrat l'augment exponencial d'iniciatives i actors que aposten pel treball en xarxa obrint espais de reflexió i debat sobre com compartir espais,

recursos i capacitats, de vegades cal incorporar aquesta reflexió de forma més estructural, és a dir, en l'àmbit organitzatiu i després en l'operatiu.

 

UBORA capacita tant organitzacions com xarxes, ajudant-les a entendre les dinàmiques institucionals de col·laboració i participació i presa de decisions, així com els processos que sorgeixen quan es treballa amb múltiples actors i/o amb diferents grups d'interès.

 

Font: Arxiu fotogràfic de La Corriente (Nicaragua)

Crear una base comuna

Capacitació, seguiment i avaluació de projectes en xarxa.

Construir confiança

Aprendre de la sistematització i I'avaluació del treball en xarxa

NOEMI BERTOMEU

noemi.bertomeu@ubora.services

 

 

INÉS ROMERO

inesromero@ubora.services

 

 

ALEX GARCÍA

alexgarcialba@ubora.services

 

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.

Ens motiva treballar conjuntament amb les persones i les organitzacions, acompanyant-les en els seus processos de construcció i de canvi.

Volem compartir amb tu la nostra experiència i els nostres coneixements.

Et convidem a conèixer la nostra pàgina web i els serveis que oferim.