ubora, asesoramiento, redes, M&E,

Els nostres serveis t'ajudaran a:

 

Elaborar polítiques i planificacions estratègiques, així com plans d'actuació o estratègies d'àmbit sectorial i/o geogràfic.

 

Realitzar sistemes de seguiment i avaluació de l'estratègia (outcome mapping).

 

Acompanyar l'elaboració de plans operatius.

 

Crear sistemes de gestió del coneixement.

 

Acompanyar equips de treball, i facilitar processos de presa de decisió.

Augmentar la capacitat de les organitzacions per adaptar-se i projectar-se en el context actual implica treballar amb un pensament sistèmic, sent conscients que, com a organització, som un actor més del context en què actuem, i en aquest sentit cal que el nostre rol estigui integrat dins  aquest context. La teoria de sistemes permet comprendre i donar sentit a la totalitat (sistema), entenent alhora la interrelació entre les parts que el conformen. Això ens permetrà interpretar el context extern i intern en el qual ens movem.

 

Facilitem la realització de plans estratègics i l'elaboració d'estratègies sectorials amb una metodologia pròpia adaptada a cada organització i al seu context.

 

Vinculem l'estratègia a les capacitats de cada organització, acompanyem el seu desplegament en plans operatius, processos de presa de decisió, seguiment i avaluació dels plans estratègics, i donem suport a la introducció de sistemes de gestió del coneixement.

 

 

Enfortiment organitzacional

COM TREBALLEM?

COOPERACCIÓ

 

Cooperacció és una organització que treballa impulsant accions de desenvolupament, incidència, formació i sensibilització a favor dels drets de les dones i l'equitat de gènere. Dóna suport i col·labora amb les agendes i propostes dels moviments feministes i de dones, tant del Sud com del Nord.

 

Aquesta organització va sol·licitar a UBORA suport i acompanyament en la reflexió i identificació d'estratègies internes i en la seva traducció operativa pel que fa a qüestions organitzatives. Per a això es va realitzar un procés de participació i consulta amb tot l'equip, tant a la seu com sobre el terreny, utilitzant una proposta metodològica adaptada al context, les necessitats i les demandes de l'organització. Posteriorment es va elaborar un informe juntament amb la direcció de Cooperacció sobre les estratègies internes identificades i, més tard, es va assessorar en la seva traducció operativa en l'àmbit organitzatiu.

 

El treball dut a terme va servir per identificar noves línies estratègiques, definir i validar les prioritats i potenciar que les accions de Cooperacció tinguessin coherència global, la qual cosa va permetre dotar de major eficàcia la implementació de les seves accions, així com fer un ús més eficient dels escassos recursos del context actual.

 

 

FUNDACIÓ CONTES PEL MÓN

© 2014 Tots els drets reservats. Diseny gràfic i web www.acidozitrico.com