ubora, asesoramiento, redes, M&E,

 

Crear una base comuna

"En aquest univers participatiu, res viu sol. Tot arriba a tenir forma gràcies a les relacions. (...) Triem el que percebem, ens relacionem amb certes coses i n'ignorem altres. A través d'aquestes relacions escollides cocreem el món. Si estem interessats en el canvi, és crucial recordar que estem treballant dins de xarxes de relacions, no amb màquines.”

 

Margaret Wheatley, La nueva ciencia.

Acompanyament en el procés de creació d'aliances entre organitzacions i en l'elaboració de projectes comuns: definició de l'estratègia, identificació de socis i anàlisi d'actors i riscos.

 

La col·laboració en xarxa es dóna quan diferents persones o organitzacions volen aconseguir alguna cosa juntes. És necessari partir d'un acord sobre què és el que es vol aconseguir. És possible que totes les parts implicades persegueixin un mateix objectiu o bé que el que vulguin aconseguir es complementi.

Els nostres serveis t'ajudaran a:

 

Definir els objectius comuns i l'estratègia a seguir.

 

Identificar i analitzar el mapa d'actors i riscos associats en el context complex del treball en xarxa.

 

COM TREBALLEM?

Càtedra UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament

La Càtedra UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament és una organització universitària especialitzada en accions de sensibilització, formació i investigació per al desenvolupament que treballa en xarxa amb un enfocament regional i amb l'objectiu d'augmentar les capacitats acadèmiques i d'incidència dels actors institucionals, acadèmics i socials en l'àmbit de la salut visual. La entitat va identificar conjuntament amb UBORA la necessitat d'avaluar l'execució del seu programa regional sud-americà en el marc de la seva estratègia regional com a organització.

 

UBORA va dur a terme aquesta avaluació intermèdia i va identificar així mateix la necessitat de reformular l'estratègia de l'organització per donar cabuda a nous actors emergents, reformular la seva visió i missió i analitzar les seves capacitats organitzatives i operatives en el treball en xarxa per tal de donar coherència i validesa a aquest nou marc estratègic.

 

© 2014 Tots els drets reservats. Diseny gràfic i web www.acidozitrico.com