ubora, asesoramiento, redes, M&E,

 

Capacitació, seguiment i avaluació de projectes en xarxa.

El més habitual quan iniciem un projecte d'aquest tipus és que no s'explicitin les necessitats pròpies de la naturalesa del treball en xarxa, de manera que els processos de treball es realitzen seguint les lògiques internes de cada organització i no permeten visualitzar o explicitar altres opcions possibles de processos organitzatius, que d'altra banda sorgeixen naturalment com a resultat de la interacció.

 

Per això és essencial que les organitzacions siguin capaces de trobar maneres de treballar conjuntament, no només acordant els objectius comuns, sinó també decidint com es traduirà operativament el treball conjunt del dia a dia. Això implica consensuar els processos organitzatius i operatius en el treball en xarxa per assolir els resultats esperats i acordats.

 

Els nostres serveis t'ajudaran a::

 

Dissenyar i implementar processos organitzatius complexos amb multiplicitat d'actors vinculats a projectes i programes conjunts.

 

Capacitar i elaborar instruments de seguiment i avaluació adaptats el treball en xarxa.

 

Avaluar projectes i programes complexos, amb multiplicitat d'actors.

 

Dissenyar sistemes de qualitat en la gestió del treball en xarxa.

 

COM TREBALLEM?

CSEF

El CSEF (Civil Society Education Fund) és un fons internacional de la societat civil vinculat a la Campanya Mundial per l'Educació, una coalició de la societat civil formada principalment per ONG de desenvolupament i sindicats de mestres pertanyents a més de 80 països diferents que treballa per aconseguir l'accés a l'educació de totes les persones a través d'accions d'investigació, incidència i mobilització social. En el marc d'aquest programa, UBORA va realitzar l'avaluació externa del capítol relatiu al sistema organitzatiu del Fons de la Societat Civil per a l'Educació (CSEF-I: 2009-2012), és a dir, la combinació d'estructura organitzativa i processos de gestió (estratègics, operacionals i de suport) de l'esmentat fons.

 

UBORA va avaluar l'estratègia, la governança i lideratge del Fons (CSEF) en el marc de la Campanya Mundial per l'Educació a diversos nivells:

Primer, des de l'anàlisi de l'organització, gestió i presa de decisions i coordinació de les estructures supranacionals responsables del programa a nivell regional a Àfrica, Àsia i Amèrica

Segon, analitzant la relació del nivell regional amb les coalicions nacionals d'educació (NEC),

I en tercer lloc, analitzant l'organització regional en la seva capacitat de gestió del fons pel que fa a recursos humans, gestió financera, gènere, M & E, comunicació interna i externa i aprenentatge.

 

UBORA va aconseguir presentar evidències, lliçons apreses i reflexions que van ser valorades de gran rellevància per a la Junta de la Campanya Mundial per l'Educació en la presa de decisions organitzatives en la implementació del CSEF-II (a partir del 2012).

CPDE

DEVREPORTER Network 2012-2014

 

Fruit de l’avaluació, es van identificar els principals canvis del projecte, les principals lliçons apreses i bones pràctiques així com els factors d'èxit per a enfortir el consorci a nivell regional i interregional.

 

© 2014 Tots els drets reservats. Diseny gràfic i web www.acidozitrico.com