ubora, asesoramiento, redes, M&E,

 

Aprendre de la sistematització i I'avaluació

del treball en xarxa

Les xarxes que treballen per al canvi social són formes d’organització no lineals i dinàmiques que actuen en sistemes complexes i canviants. A més a més, els canvis que una xarxa procura generar depenen de les accions i decisions de múltiples actors i actores i, quan els canvis es produeixen, les xarxes hi contribueixen sovint de manera indirecta.

Els sistemes d’avaluació convencionals es basen en models activitats-productes i mesuren l’èxit en relació amb l’assoliment de resultats pre-definits i mesurables que difícilment s’adapten a les característiques del treball en xarxa. En tot cas, si s’utilitzen, limiten la seva capacitat d’innovació, adaptació i flexibilitat. No obstant això, les pròpies xarxes necessiten conèixer què està funcionant i què no en el seu procés de treball, i avaluar a llarg termini quins canvis s’han aconseguit, per tal d’obtenir informació vàlida que faciliti la presa de decisions sobre estratègies futures i retre comptes als donants.

Per tant, per tal d’avaluar el treball en xarxa és necessari aplicar noves mirades que puguin reflectir la realitat dinàmica i complexa que implica el treball en xarxa, així com els canvis als quals les xarxes contribueixen a generar, amb mirades que promoguin la participació i aprenentatge dels actors involucrats en la mateixa xarxa.

 

 

Font: Adaptación extraída de “Evaluating the Effects of International Advocacy Networks”.

Ricardo Wilson-Grau, 2007.

 

 

 

Els nostres serveis t'ajudaran a:

 

Avaluar processos de treball en xarxa de llarg recorregut (marcs d'actuació de 5 o més anys).

Sistematitzar el treball en xarxa realitzat a través de l'aplicació de metodologies participatives        (per exemple, most significant change), que permetin recollir els aprenentatges sobre les experiències desenvolupades i generar materials per a ser compartits amb altres moviments socials, organitzacions de la societat civil, I altres actors en general.

Divulgar el treball sistematitzat emprant eines de vídeo participatiu, exposicions, publicacions, visual thinking, etc.

 

 

COM TREBALLEM?

Il.lustració de Gabriela Bonilla. IEAL.

En el marc de la línia d'educació per al desenvolupament del conveni AECID / Mundubat / Cooperacció, UBORA va realitzar un treball de gestió del coneixement relacionat amb la sistematització del treball en xarxa del Moviment de Dones Mesoamericanes en Resistència. Aquest moviment està format per més de 70 organitzacions de sis països de Mesoamèrica. S'articula en un espai polític divers, autònom i formatiu, en resistència a les polítiques neoliberals i al sistema patriarcal.

 

Es va aplicar la metodologia del most significant change, i es va plasmar en un documental i vàries entrevistes en vídeo. El procés va permetre reflexionar sobre els canvis més significatius en la història de la lluita col·lectiva de les Mesoamericanes en Resistència, des de la vivència de les dones protagonistes d'aquesta història. Es va constituir una comissió mixta (Mesoamericanas i UBORA) que va treballar durant diversos mesos per organitzar un taller regional al juliol de 2013 a Guatemala, així com trobades posteriors en els diferents països. Es va fer una reflexió col·lectiva sobre els canvis més importants.

UBORA va realitzar l'acompanyament metodològic i de facilitació, i posteriorment, l'edició i direcció del documental Construcció d'una altra vida possible per a les dones i de 17 vídeos curts que desgranen les històries de dones referents.

 

Això va servir per celebrar els principals moments de la història del moviment i plasmar els canvis més significatius de manera visual, donant-lo a conèixer a la resta del moviment feminista.

 

© 2014 Tots els drets reservats. Diseny gràfic i web www.acidozitrico.com