ubora, asesoramiento, redes, M&E,

 

Planificació, seguiment i avaluació contínua

Els nostres serveis t'ajudaran a:

 

Planificar, formular i gestionar projectes i programes de desenvolupament d'acord amb els requeriments de les institucions finançadores.

 

Utilitzar eines de M & E adaptades a les necessitats de l'organització i a les característiques de les nostres intervencions.

 

 

Aprendre dels processos de M & E i dels seus resultats per millorar les pràctiques de l'organització i les seves estratègies, reconduir les accions programades en cas necessari i planificar noves intervencions.

 

Identificar àrees sectorials i/o geogràfiques d'intervenció d'acord amb les prioritats de l'organització.

 

Formular projectes i programes de desenvolupament d'acord amb els requeriments de les institucions i ampliar el ventall de fonts de finançament.

 

Elaborar línies de base i diagnòstics

Ajudem a millorar la planificació, formulació i gestió dels projectes i programes de les organitzacions, no només per a accedir a fonts de finançament d'institucions públiques i privades i retre'ls comptes, sinó també per poder conèixer l'abast (outcomes) dels projectes i accions, i valorar la seva contribució al canvi.

 

Utilitzem eines de planificació, monitoratge i avaluació adaptades a les necessitats tant de l'organització com de la intervenció, i ajudem a aprendre dels processos de M & E, generant una retroalimentació contínua amb l’objecte de millorar les pràctiques organitzacionals.

COM TREBALLEM?

CEPRODIH

CÀTEDRA UNESCO DE SALUT VISUAL

Y DENVOLUPAMENT

Justícia alimentaria global

 

El sistema de M & E va permetre identificar els canvis i el procés d'enfortiment de les dones. Alhora, va generar un espai de reflexió i aprenentatge sobre l'adaptació constant de l'organització als canvis i els reptes del programa i del context.

 

La Càtedra UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament i l'Observatori de la Salut Visual treballen per millorar l'accessibilitat de les persones i grups més desafavorits als serveis de salut visual i per millorar la qualitat d'aquests serveis. Per fer-ho recorren a tres vies d'actuació: la formació, sensibilització i incidència, la investigació i la cooperació internacional per al desenvolupament.

 

UBORA ha prestat en diverses ocasions els seus serveis a la Càtedra UNESCO de Salut Visual i l'Observatori de la Salut Visual. Entre d'altres, ha formulat programes i projectes de cooperació al desenvolupament per presentar a diferents donants, seguint, d'acord amb els requeriments d'aquests, la metodologia de l'enfocament del marc lògic.

 

L'últim projecte que hem formulat per a l'Observatori de la Salut Visual és el de "Suport a la creació de microempreses de dones per a l'enfortiment dels serveis de salut ocular" a Dakar, Senegal. El projecte, el finançament del qual ha estat aprovat a la convocatòria de l'any 2014 de l'Ajuntament de Barcelona (programa Barcelona Solidària), iniciarà la implantació d'un model econòmicament sostenible basat en la creació de microempreses per part de dones de barris populars de la ciutat de Dakar, que treballen com a promotores de la salut visual en coordinació amb l'òptica municipal de l'Hospital Abbas Ndao. El projecte reforçarà les capacitats de l'òptica i del servei d'oftalmologia de l'hospital per millorar la cobertura i l'accessibilitat econòmica dels serveis que es presten.

 

© 2014 Tots els drets reservats. Diseny gràfic i web www.acidozitrico.com